Není mezi námi: Marcela Lindertová

Co říct, když zhasne světlo a ocitnete se v neznám prostředí, kde ani hmat, ani sluch nepomůže? Takový moment, když přišla zpráva o náhlém úmrtí Marcely Lindertové, zažili její nejbližší, přátelé, bývalí spolupracovníci, možná i sousedé.

Vybaví se charakteristický hlas, který provázel zpravodajství a publicistiku ze sociální oblasti v ostravském rozhlase po drátě. Stejné autorství se objevovalo léta předtím v Ostravském večerníku. V žurnalistice skončila na počátku 90. let, kdy zaniklo vysílání „po drátě“, ale zkušenost – především lidskou – přenesla Marcela do svého dalšího působiště: Čtyřlístek – Centrum pro osoby s mentálním postižením v Ostravě-Muglinově se stalo místem, kde ji klienti každý den vítali jako součást své citové rodiny, kde se starala o uvedení ústavu do veřejného povědomí i zájmu, kde se snažila získat sponzory a díky svému frankofilství spolu s profesními kolegy získávala zkušenosti z podobné oblasti sociálních služeb ve Francii.

Zasloužila se o prosazování chráněných dílen a chráněného nebo samostatného bydlení; tam se dříve vyloučení lidé učí sociálním kontaktům a nabyli možnost začlenit se přijatelným způsobem do otevřeného života. Jako novinářka, člověk obdařený praktičností a citem, dokázala prospět tam, kde už nebylo z médií slyšet její charakteristicky zabarvený hlas. Myslím, že mnozí jej stále slyší.

Zapamatovali si jej ti, které připravovala přes jejich vrozený handicap na maturitu, i ti, s nimiž si v Alliance Français trénovala francouzštinu, přátelé, s nimiž se scházela,  sousedé, o jejichž bydlení se ve společném domě starala, spolustudenti univerzity třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kam několik let docházela, aby se kromě své původní odbornosti geografa vzdělávala v historii umění nebo divadla. Divadlo bylo její celoživotní láskou… Tolik toho stíhala a těšila se, že po operaci zase zrychlí chůzi. Jak tohle všechno poskládat do živého obrazu? Nevím. Jen mlčky vzpomeňme.

Marcela odešla 16. června 2015. Bylo jí 69 let.

Marie ŠťastnáMarcela Lindertová