Výsledky valné hromady v roce 2015

Členové SN MOSOL na své květnové valné hromadě hodnotili události uplynulého ročního období své činnosti. Bylo to mimo jiné období řady změn souvisejících například s novým občanským zákoníkem a také souvisejících úprav identifikace se spolupracujícími institucemi. Byli jsme postaveni také před další dlležitá rozhodnutí – např. přestěhování sídla SN MOSOL, což si vyžádala potřeba snížit náklady na elektřinu, vytápění a nájem. Změnili jsme také mobilního operátora a snížili tak náklady na telefon a internet.
I přes nelehkou finanční situaci naší regionální organizace jsme spoluorganizovali XII.ročník česko-polské soutěže Slezská novinářská fotografie, podíleli jsme se na práci poroty a financovali jednu z hlavních cen, na kterou jsme získali grant ve výši 7 tisíc korun od Syndikátu novinářů ČR. Do soutěže přihlásilo 50 autorů 470 fotografií.
Podařilo se nám také zprovoznit internetové stránky www. Novinari-mosol.cz, jejichž administrátorkou je kolegyně Eva Kotarbová.
Ve snaze zviditelnit naši organizaci i před laickou veřejností jsme zahájili činnost galerie fotoreportérů – Rotačka, která je první svého druhu v česku. I na ni jsme dostali od naší mateřské organizace grant, tentokrát ve výši 20 tisíc korun. V Rotačce se už uskutečnilo několik výstav. První byla listopadová přehlídka nejlepších sníků XI.ročníku Slezské novinářské fotografie.

V dubnu následovalo „Oko v akci” Jana Smekala, červen přináší prace Jiřího Felda,a druhe pololeti prace Lukáše Kaboně i Pavla Sonnka, Vaclava Šluky a Jaroslava Hrachovce. V uplynulém období naší činnosti nezahálel ani Klub Pražského Jara pod vedením Hany Kuchařové.

Kromě naší regionální činnosti se podílíme i na činnosti celostátní organizace SN ČR. Místopředsedu regionální rady Dalibora Chvátala zvolil v lednu Řídící výbor SN ČR místopředsedou naší celostátní organizace.

Plánované činnosti na další období:

Regionální rada se usnesla, že bude v příštím roce pokračovat  spolu se Slezskou Knihovnou v Katovicích v organizování soutěže  Slezská novinářská fotografie.
Budeme i nadále provozovat galerii Rotačka, a taky počítáme s návratem k tradičním autorským soutěžím pro studenty. Spolupráci přislíbila Ivana Šuláková, která se podílela na pořádání předchozíchročníků.Soutěžní témata vyberou členové regionální rady.

Valná hromada 2015
Mezi našimi členy je také početná obec seniorů, i jejich aktivity chceme tedy pochopitelně podporovat. Jde hlavně o činnost Klubu Pražského jara. S ohledem na fakt, že se do naší práce málo zapojují kolegové z Olomoucka, chceme zintentivnit spolupráci s členy této části naší regionální organizace a pochopitelně také pokračovat v aktivitách souvisejících s prací Řídícího výboru a Grémia SN ČR.
Mimořádná valná hromada SN MOSOL vzala na vědomí zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise i zprávu o činnosti na následující období. Účastníci se shodli v tom, že územní organizace bude i nadále pokračovat v už zahájených aktivitách směřujících k získávání nových členů, k profesnímu zdokonalování členů (například formou přednášek,  soutěží, poznávacích cest, vzdělávacích akcí a přehlídek, výstav) a k efektivnějšímu zapojení členů z Olomouckého kraje.

Cílem zůstává i udržení maximálně možného početního zastoupení ve vrcholových orgánech  organizace.

Martyna Radlowska-Obrusník, předsedkyně

Foto: Michaela Kahánková