Ohlédnutí za Slezskou novinářskou fotografií

Jaké aspekty rozhodují, že porota Slezské novinářské fotografie ocení konkrétní fotografii jako lepší než ostatní – hodnou ocenění? O tom především byl fotoreportérský workshop, který Syndikát Moravskoslezského a Olomouckého kraje uspořádal koncem května v ostravském Minikině.

Akce nazvané „Hodina se Slezskou novinářskou fotografií”, se zúčastnili členové poroty a zástupci Slezské knihovny v Katovicích, se kterými tuto soutěž SN MOSOL pořádá už po sedmé. Worhshopu se účastnili konkrétně: Marian Oslislo – profesor Akademie výtvarného uměné, Witold Englender–organizátor Hornopolského fotografického festivalu, Kateřina Łata-Wroną-prezidentka Ślezského svazu polských umělců-fotografů, Zbigniew Podsiadło-prezident úřadu Górskiego svazu a fotofeporteři, laureati soutěže: Maciej Jarzębiński a Arkadiusz Golą.

Slezská novinářská fotografie
Na příkladech, které připravila M.Radłowską-Obrusnik organizátoři prezentovali více než sto fotografii vybraných ze 470 přihlášených snímků od 50 autorů. Doplňme také, že se do popředí výsledků soutěže dostal také člen  SN MOSOL Martin Straka, a to cyklem fotografií „ledové vlaky”. Snímky publikujeme díky vstřícnosti Slezské knihovny. Autorkou fotografií je Monika Wieczorek.

Martyna Radlowska-Obrusník